☞D2SE (>>Dowload)

(Note: Phần mềm này giúp các bạn đọc được nhiều mod và có thể chĩnh sữa hay tạo 1 mod mới)

☞AFJ Sheet (>>Dowload)

(Note: Phần mềm này giúp các bạn chĩnh sữa toàn bộ file txt trong data d2)

☞AFJ tbl Edit (>>Dowload)

(Note: Phần mềm này giúp các bạn khai báo các item và skill mới)

●Item bao gồm:

Vũ khí = Weapon

Áo giáp = Armor

Nón = Helm

Thắt lưng = Belt

Bao tay = Gloves

Giày = Boots

Khiên = Shield

Nhẩn = Ring

Dây chuyền = Amulet

Trang bi xanh lá = SET

Trang bị ghép đá = Runeword

☞MPQmaster (>>Dowload)

(Note: Phần mềm này giúp các bạn lấy data của tất cả các file .mpq)

☞MPQ Editor (>>Dowload)

(Note: Phần mềm này giúp các đóng gói sau khi hoàn thành 1 mod)

☞Inventory Editor (>>Dowload)

(Note: Phần mềm này giúp các bạn chĩnh sữa chia thùng đồ và cube dể dàng)

Advertisements